ẮC QUY BOLIDEN Ô TÔ CMF - BÌNH KHÔ

ẮC QUY BOLIDEN Ô TÔ CMF - BÌNH KHÔ

 Ắc Quy BOLIDEN SMF 44B19L

Ắc Quy BOLIDEN SMF 44B19L
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 40AH
 • KT: 196 x 126 x 220 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy BOLIDEN SMF NS60L/LS

Ắc Quy BOLIDEN SMF NS60L/LS
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 237 x 127 x 220 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy BOLIDEN SMF 65D23 R/L

Ắc Quy BOLIDEN SMF 65D23 R/L
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 230 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy BOLIDEN SMF 85D26R/L

Ắc Quy BOLIDEN SMF 85D26R/L
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 70AH
 • KT: 270 x 172 x 223 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy BOLIDEN SMF 105D31R/L

Ắc Quy BOLIDEN SMF 105D31R/L
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 90AH
 • KT: 303 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy BOLIDEN CMF 100R ( Cọc chì)

Ắc quy BOLIDEN CMF 100R ( Cọc chì)
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 330 x 171 x 238 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy BOLIDEN CMF 111K ( Cọc Bulon)

Ắc Quy BOLIDEN CMF 111K ( Cọc Bulon)
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 330 x 171 x 238 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy BOLIDEN CMF N100 (Dài)

Ắc Quy BOLIDEN CMF N100 (Dài)
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 405 x 173 x 238 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy BOLIDEN CMF N120

Ắc Quy BOLIDEN CMF N120
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 120AH
 • KT: 512 x 188 x 217 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy BOLIDEN CMF N150

Ắc quy BOLIDEN CMF N150
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 150AH
 • KT: 512 x 222 x 217 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOLIDEN CMF N200

Ắc quy BOLIDEN CMF N200
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 200AH
 • KT: 512 x 276 x 236 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOLIDEN CMF 54316 (DIN43)

Ắc quy BOLIDEN CMF 54316 (DIN43)
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 43AH
 • KT: 211 x 175 x 175 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN55L

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN55L
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 55AH
 • KT: 242 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy BOLIDEN CMF DIN55R

Ắc Quy BOLIDEN CMF DIN55R
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 55AH
 • KT: 242 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy BOLIDEN CMF DIN60R

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN60R
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 242 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN60L

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN60L
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 242 x 175 x 175 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN71

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN71
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 71AH
 • KT: 242 x 175 x 175 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy BOLIDEN CMF DIN80

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN80
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 80AH
 • KT: 310 x 175 x 175 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy BOLIDEN CMF DIN95

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN95
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 95AH
 • KT: 313 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN100

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN100
 • NSX: BOLIDEN - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 352 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 10 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973