BÌNH ẮC QUY KHÔ HITACHI SMF

BÌNH ẮC QUY KHÔ HITACHI SMF

 Ắc Quy HITACHI - HS40B19 L/R

Ắc Quy HITACHI - HS40B19 L/R
 • NSX: HITACHI - NHẬT BẢN
 • Điện thế: 12V - 35AH
 • KT: 185 x 125 x 227 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy HITACHI - HS46B24 L/R/LS

Ắc Quy HITACHI - HS46B24 L/R/LS
 • NSX: HITACHI - NHẬT BẢN
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 236 x 127 x 227 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy HITACHI - HS 55D23 L/R

Ắc Quy HITACHI - HS 55D23 L/R
 • NSX: HITACHI - NHẬT BẢN
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 236 x 127 x 227 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy HITACHI - HS 80D23 L/R

Ắc Quy HITACHI - HS 80D23 L/R
 • NSX: HITACHI - NHẬT BẢN
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 236 x 127 x 227 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy HITACHI - HS 85D23L (ISS Q85)

Ắc Quy HITACHI - HS 85D23L (ISS Q85)
 • NSX: HITACHI - NHẬT BẢN
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 230 x 171 x 225 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy HITACHI - HS 80D26 L/R

Ắc Quy HITACHI - HS 80D26 L/R
 • NSX: HITACHI - NHẬT BẢN
 • Điện thế: 12V - 70AH
 • KT: 260 x 171 x 225 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy HITACHI - HS 90D26 L/R ( PREMIUM)

Ắc Quy HITACHI - HS 90D26 L/R ( PREMIUM)
 • NSX: HITACHI - NHẬT BẢN
 • Điện thế: 12V - 73AH
 • KT: 260 x 171 x 225 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy HITACHI - HS 105D31 L/R

Ắc Quy HITACHI - HS 105D31 L/R
 • NSX: HITACHI - NHẬT BẢN
 • Điện thế: 12V - 90AH
 • KT: 303 x 171 x 225 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy HITACHI - SMF 55559 (DIN55)

Ắc Quy HITACHI - SMF 55559 (DIN55)
 • NSX: HITACHI - NHẬT BẢN
 • Điện thế: 12V - 55AH
 • KT: 245 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy HITACHI - SMF 56219 (DIN62)

Ắc Quy HITACHI - SMF 56219 (DIN62)
 • NSX: HITACHI - NHẬT BẢN
 • Điện thế: 12V - 62AH
 • KT: 245 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy HITACHI - SMF 60038 (DIN100)

Ắc Quy HITACHI - SMF 60038 (DIN100)
 • NSX: HITACHI - NHẬT BẢN
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 353 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973