BÌNH ẮC QUY NƯỚC 3K NHẬP KHẨU

BÌNH ẮC QUY NƯỚC 3K NHẬP KHẨU

Ắc quy 3K 12N24-3

Ắc quy 3K 12N24-3
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 26AH
 • KT: 185 x 125 x 174 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy 3K NS40Z/ZL

Ắc quy 3K NS40Z/ZL
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 35AH
 • KT: 195 x 127 x 222 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy 3K NS60LS

Ắc quy 3K NS60LS
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 236 x 127 x 222 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy 3K N50

Ắc quy 3K N50
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 50AH
 • KT: 256 x 170 x 224 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy 3K NS70 L/R

Ắc quy 3K NS70 L/R
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 256 x 170 x 224 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy 3K N70

Ắc Quy 3K N70
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 70AH
 • KT: 303 x 170 x 224 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy 3K NS100Z

Ắc Quy 3K NS100Z
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 90AH
 • KT: 303 x 170 x 224 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy 3K N100A

Ắc Quy 3K N100A
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 90AH
 • KT: 406 x 173 x 232 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy 3K N100 - Nắp đen

Ắc Quy 3K N100 - Nắp đen
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 406 x 173 x 232 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy 3K N100 - Nắp xanh

Ắc Quy 3K N100 - Nắp xanh
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 406 x 173 x 232 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy 3K N120A

Ắc Quy 3K N120A
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 110AH
 • KT: 502 x 180 x 255 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy 3K N120

Ắc Quy 3K N120
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 120AH
 • KT: 502 x 180 x 255 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy 3K N120 Elite (Nắp xanh)

Ắc Quy 3K N120 Elite (Nắp xanh)
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 120AH
 • KT: 502 x 180 x 255 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy 3K N150A

Ắc Quy 3K N150A
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 140AH
 • KT: 505 x 220 x 255 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy 3K N150

Ắc Quy 3K N150
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 150AH
 • KT: 505 x 220 x 255 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy 3K N150 Elite (Nắp xanh)

Ắc Quy 3K N150 Elite (Nắp xanh)
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 150AH
 • KT: 505 x 220 x 255 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy 3K N200A

Ắc Quy 3K N200A
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 190AH
 • KT: 517 x 275 x 261 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy 3K N200

Ắc Quy 3K N200
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 200AH
 • KT: 517 x 275 x 261 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy 3K N200 Elite (Nắp xanh)

Ắc Quy 3K N200 Elite (Nắp xanh)
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 200AH
 • KT: 517 x 275 x 261 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy 3K 4 - DLT ( Xe Ford Tractors)

Ắc Quy 3K 4 - DLT ( Xe Ford Tractors)
 • NSX: 3K - THÁI LAN
 • Điện thế: 12V - 135AH
 • KT: 505 x 205 x 205 mm
 • Bảo hành: 06 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973