ẮC QUY BOSCH -CỌC NỔI

ẮC QUY BOSCH -CỌC NỔI

Ắc quy BOSCH 40B20L

Ắc quy BOSCH 40B20L
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 36AH
 • KT: 195 x 126 x 222mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 55B20L-BHD

Ắc quy BOSCH 55B20L-BHD
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 40AH
 • KT: 195 x 126 x 222mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 55B24L

Ắc quy BOSCH 55B24L
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 236 x 128 x 222mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 55B24LS

Ắc quy BOSCH 55B24LS
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 236 x 128 x 222mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 55D23R-BHD

Ắc quy BOSCH 55D23R-BHD
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 232 x 175 x 223mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 55D23L-BHD

Ắc quy BOSCH 55D23L-BHD
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 232 x 175 x 223mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 75D23R/L-BHD

Ắc quy BOSCH 75D23R/L-BHD
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 232 x 175 x 223mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 80D26R/L-BHD

Ắc quy BOSCH 80D26R/L-BHD
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 70AH
 • KT: 259 x 175 x 221 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 90D26L-BHD

Ắc quy BOSCH 90D26L-BHD
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 75AH
 • KT: 259 x 175 x 221 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 105D31R/L-BHD

Ắc quy BOSCH 105D31R/L-BHD
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 90AH
 • KT: 303 x 170 x 222mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 31-930 ( cọc chì)

Ắc quy BOSCH 31-930 ( cọc chì)
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 329 x 171 x 236mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 95E41R (N100)

Ắc quy BOSCH 95E41R (N100)
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 408 x 170 x 233mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 115F51L (N120)

Ắc quy BOSCH 115F51L (N120)
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 120AH
 • KT: 504 x 184 x 223mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 145G51L (N150)

Ắc quy BOSCH 145G51L (N150)
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 150AH
 • KT: 510 x 222 x 217mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH 190H52L (N200)

Ắc quy BOSCH 190H52L (N200)
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 200AH
 • KT: 521 x 261 x 241mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy BOSCH EFB Q-85/95D23L (Start-Stop)

Ắc quy BOSCH EFB Q-85/95D23L (Start-Stop)
 • NSX: CN Đức - SX tại Việt Nam
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 232 x 175 x 223mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973