BÌNH ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI

BÌNH ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI

CMF 40B20L/R Bình ắc quy khô Đồng Nai 12v 35Ah Chính Hãng Giá Tốt

CMF 40B20L/R Bình ắc quy khô Đồng Nai 12v 35Ah Chính Hãng Giá Tốt
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 35AH
 • KT: 196 x 136 x 222 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 850.000đ 950.000đ

Chọn mua

CMF 44B20L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 43Ah Chính Hãng Giá Tốt

CMF 44B20L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 43Ah Chính Hãng Giá Tốt
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 43AH
 • KT: 196 x 136 x 222 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 950.000đ 1.100.000đ

Chọn mua

50B24 L/R CMF Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 45Ah Chính Hãng Giá Tốt

50B24 L/R CMF Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 45Ah Chính Hãng Giá Tốt
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 236 x 127 x 223 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 960.000đ 1.120.000đ

Chọn mua

CMF 50D26L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 50Ah Chính Hãng Giá Tốt

CMF 50D26L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 50Ah Chính Hãng Giá Tốt
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 50AH
 • KT: 258 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

CMF 55B24L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 52Ah Chính Hãng Giá Tốt

CMF 55B24L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 52Ah Chính Hãng Giá Tốt
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 52AH
 • KT: 236 x 127 x 223 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

55D23L/R Bình ắc Quy Đồng Nai 12v 60Ah CMF - Chính Hãng - Giá Tốt

55D23L/R Bình ắc Quy Đồng Nai 12v 60Ah CMF - Chính Hãng - Giá Tốt
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 232 x 171 x 222 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 1.160.000đ 1.370.000đ

Chọn mua

55D26 L/R Bình Ắc Quy Đồng Nai 12v 60Ah CMF Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

55D26 L/R Bình Ắc Quy Đồng Nai 12v 60Ah CMF Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 258 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 1.260.000đ 1.470.000đ

Chọn mua

75D26 L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 65Ah Chính Hãng Giá Ưu Đãi

75D26 L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 65Ah Chính Hãng Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 258 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

85D23 L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 65Ah Chính Hãng Giá Ưu Đãi

85D23 L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 65Ah Chính Hãng Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 232 x 171 x 222 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 1.250.000đ 1.480.000đ

Chọn mua

80D26 L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 70Ah - Chính Hãng - Giá Tốt

80D26 L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 70Ah - Chính Hãng - Giá Tốt
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 70AH
 • KT: 258 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 1.350.000đ 1.600.000đ

Chọn mua

75D31 L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 75Ah Chính Hãng Giá Ưu Đãi

75D31 L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 75Ah Chính Hãng Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 75AH
 • KT: 303 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

CMF 105D31R/L Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 90Ah Chính Hãng Giá Tốt

CMF 105D31R/L Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 90Ah Chính Hãng Giá Tốt
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 90AH
 • KT: 303 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 1.480.000đ 1.800.000đ

Chọn mua

CMF 31800 Bình ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 100Ah Chính Hãng Giá Ưu Đãi

CMF 31800 Bình ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 100Ah Chính Hãng Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 330 x 171 x 238 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 1.770.000đ 2.120.000đ

Chọn mua

Bình ắc quy Đồng Nai 31S-800 - Ắc Quy Khô 100Ah Cọc bulong Giá Tốt

Bình ắc quy Đồng Nai 31S-800 - Ắc Quy Khô 100Ah Cọc bulong Giá Tốt
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 330 x 171 x 238 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 1.770.000đ 2.120.000đ

Chọn mua

CMF DIN60 L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 60Ah Chính Hãng Giá Tốt

CMF DIN60 L/R Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 60Ah Chính Hãng Giá Tốt
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 242 x 174 x 190 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 1.220.000đ 1.430.000đ

Chọn mua

DIN60 LBN Bình Ắc Quy Đồng Nai 12v 60ah Hàng Chính Hãng Giá Ưu Đãi

DIN60 LBN Bình Ắc Quy Đồng Nai 12v 60ah Hàng Chính Hãng Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 242 x 174 x 175 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 1.240.000đ 1.450.000đ

Chọn mua

DIN65 LBN Bình ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 65Ah Chính Hãng GIá Ưu Đãi

DIN65 LBN Bình ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 65Ah Chính Hãng GIá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 277 x 174 x 175 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 1.420.000đ 1.650.000đ

Chọn mua

DIN75 Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 75Ah Hàng Chính Hãng - Giá Tốt

DIN75 Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 75Ah Hàng Chính Hãng - Giá Tốt
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 75AH
 • KT: 277 x 174 x 190 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

CMF DIN88L Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 88Ah Chính Hãng - Giá Tốt 2024

CMF DIN88L Ắc Quy Khô Đồng Nai 12v 88Ah Chính Hãng - Giá Tốt 2024
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 88AH
 • KT: 350 x 174 x 190 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy Đồng Nai CMF DIN100L

Ắc Quy Đồng Nai CMF DIN100L
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 350 x 174 x 190 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

HÀNG CHÍNH HÃNG - MỚI 100% - GIAO LẮP RÁP TẬN NƠI

BẢO HÀNH NHANH CHÓNG - MIỄN PHÍ

Hotline & Zalo : 0989 01 7973 - 0989 761 449

Bình Ắc Quy Khô Đồng Nai

Bình ắc quy khô Đồng Nai hiện nay đang được rất nhiều người ưa chuộng tại thị trường trong nước. Với chất lượng tốt, nhiều sự lựa chọn, nó phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Nếu bạn đang có nhu cầu mua những sản phẩm của bình ắc quy khô Đồng Nai, hãy đọc bài viết này, PHÚC DUY AN sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho bạn về bình ắc quy khô Đồng Nai.

Bình ắc quy khô Đồng Nai là dòng sản phẩm mới, được hàn kín và không chăm nước trong suốt quá trình sử dụng ( sản phẩm truyền thống là bình ắc quy nước Đồng Nai ). Do đó, bình ắc quy khô Đồng Nai rất tiện dụng, tránh được nổi phiền phức khi phải nhớ để chăm nước hay những hỏng hóc do rò rỉ dung dịch axit gây nên.

Bình ắc quy khô Đồng Nai đáp ứng được tốt cho nhu cầu về chất lượng, có thời gian sử dụng lâu bền và giá thành sản phẩm dễ chịu so với các thương hiệu ắc quy khác.

Đặc biệt, bình ắc quy khô Đồng Nai với công nghệ tấm thẻ được làm từ hợp kim chì -canxi - thiếc và có thiết kế bình hàn kín nên hạn chế rất nhiều sự tự phóng điện và không bay hơi nước trong quá trình sử dụng.

Bình ắc quy khô Đồng Nai được trang bị bộ lọc chống bắt lửa giúp cho sự an toàn khi sử dụng và có mắt trên bình để giúp cho khách hàng dễ dàng kiểm tra được tình trạng ắc quy của mình.

Với thiết kế gọn gàng, khối hình vuông tiện lợi cũng như chất liệu cao cấp nên độ bền của bình rất tốt, Bên cạnh đó, dung dịch axit trong bình được hàn kín an toàn với dao động mạnh giúp xe hoạt động tốt trong thời tiết xấu hay đi qua vùng địa hình trắc trở. Vì thế nên bình ắc quy khô Đồng Nai khá là phù hợp với địa hình và điều kiện thời tiết của Việt Nam.

Công ty bình ắc quy Đồng Nai có tên đầy đủ là công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Đồng Nai – PINACO. Được thành lập vào năm 1976, và từ đó là một trong những thương hiệu ắc quy lớn của Việt Nam. PINACO tự hào là một trong những công ty hàng đầu kinh doanh sản phẩm pin, ắc quy.

Các Loại Bình Ắc Quy khô Đồng Nai

Bình ắc quy khô Đồng Nai dùng để thắp sáng:

 • Ắc quy khô kín khí: CMF 40B20L/R

Các dòng sản phẩm này có dung lượng 12v 35Ah. Nó thường được dùng với mục đích thắp sáng dân dụng, thắp sáng công trình, chợ nhóm.

Các sản phẩm bình ắc quy khô Đồng Nai dùng cho xe máy:

Những sản phẩm dùng cho xe máy của công ty bình ắc quy khô Đồng Nai có dung lượng nhỏ với thông số 4v 3Ah cho đến 12v 9Ah. Tùy theo từng loại xe khác nhau, khách hàng có thể lựa chọn các loại ắc quy dùng cho xe máy của mình.

Các sản phẩm bình ắc quy khô Đồng Nai dành cho xe tải, xe khách:

Người dùng có thể lựa chọn các sản phẩm sau đây để sử dụng cho xe tải và xe khách của mình.

 • Ắc quy khô kín khí: CMF 75D31L/R, 105D31L/R, CMF 31S-800; CMF 31800

Đặc điểm của các sản phẩm này chính là dung lượng lớn. Nhờ vậy, nó đủ khả năng cung cấp điện áp cần thiết cho hoạt động của các loại xe tải và xe khách.

Những sản phẩm bình ắc quy khô Đồng Nai cho xe ô tô con, tải nhỏ:

Nhằm cung cấp cho nhu cầu của thị trường xe ô tô con, bình ắc quy khô Đồng Nai đã cho ra đời rất nhiều dòng sản phẩm đa dạng. Từ đó, đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng bình ắc quy của các dòng xe ô tô con như: Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Lexus, Kia, Mazda, Chevrolet, Hyundai, Suzuki…Tùy từng loại xe, người dùng sẽ lựa chọn được loại ắc quy phù hợp cho mình.

Hướng Dẫn Sạc Bình Ắc Quy khô Đồng Nai

Chuẩn bị máy sạc ắc quy chuyên dụng:

Sạc đúng cách để đảm bảo tăng tuổi thọ và bảo vệ bình ắc quy. Dưới đây là các bước tiến hành để bạn sạc ắc quy của mình:

-           Quan sát thiết bị sạc, điều chỉnh núm dòng sạc về mức nhỏ nhất, thường là số 1.

-           Quan sát ắc quy, điều chỉnh núm điện áp máy sạc theo điện áp ắc quy (thường là 12v).

-           Nối dây dương của máy sạc (thường là màu đỏ) vào cọc dương của ắc quy.

-           Nối dây âm của máy sạc (thường là màu xanh) vào cọc âm của ắc quy.

-           Bật công tắc máy sạc.

Nơi Cung Cấp Bình Ắc Quy khô Đồng Nai Uy Tín

Hiện tại, các sản phẩm bình ắc quy khô Đồng Nai đang được bán rộng rãi trên toàn quốc. Để mua được sản phẩm bình ắc quy khô Đồng Nai chính hãng, bạn hãy đến những đại lý cấp 1 hoặc nhà phân phối của công ty PINACO.

Trên thị trường có rất nhiều nơi cung cấp bình ắc quy khô Đồng Nai, nhưng để đảm bảo sản phẩm chất lượng chính hãng với giá thành hấp dẫn thì PHÚC DUY AN là sự lựa chọn hàng đầu. Và sản phẩm bình ắc quy khô Đồng Nai bán ra tại công ty chúng tôi được bảo hành chính hãng trên toàn quốc .

Các Chương Trình Ưu Đãi Dành Cho Khách Hàng

Liên hệ với PHÚC DUY AN để mua ắc quy và hưởng những chương trình ưu đãi mới nhất

-           Hổ trợ thu hồi bình cũ giá cao (Chi tiết trên từng sản phẩm)

-           Tặng thêm 01 tháng bảo hành

-           Tặng 50 nghìn đến 100 nghìn khi mua sản phẩm thứ 2, 3

-           Giảm 50% khi mua phụ kiện kèm theo như dây nối, cọc bình.

-           Tặng voucher

Quý khách có nhu cầu hãy gọi ngay cho PHÚC DUY AN để được tư vấn và hỗ trợ nhé!

Hotline: 0989761449-0989017973

Chính Sách Của Công Ty

-           PHÚC DUY AN là đại lý phân phối cấp 1 của công ty PINACO.

-           Tất cả sản phẩm tại PHÚC DUY AN là sản phẩm mới, chính hãng. Quý khách sẽ được đền bù gấp đôi giá trị đơn hàng nếu phát hiện là hàng kém chất lượng.

-           Bảo hành lỗi 1 đổi 1 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra.

-           Vận chuyển và lắp đặt tận nơi của quý khách hàng trong bán kính < 12km. Hỗ trợ gởi chành xe đi các tỉnh với giá tốt.

-           Giá thành luôn hấp dẫn nhất thị trường.

Các Câu Hỏi Thường Hay Gặp Phải

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm bình ắc quy khô Đồng Nai, chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi thường hay gặp để bạn cùng đọc và hiểu kỹ hơn về sản phẩm.

Bình ắc quy khô Đồng Nai sử dụng có tốt không.!

Để đánh giá các sản phẩm của bình ắc quy khô Đồng Nai có tốt không, hãy cùng xem xét những ưu điểm của sản phẩm.

-           Có giá rất phải chăng so với các thương hiệu ắc quy khác.

-           Sản phẩm bình ắc quy khô Đồng Nai có mẫu mã và chủng loại rất đa dạng. Nhờ vậy, dễ dàng đáp ứng cho nhu cầu của đối tượng sử dụng.

-           Thời gian bảo hành sản phẩm bình ắc quy khô Đồng Nai là 9 tháng trở lên nên mọi người có thể an tâm sử dụng.

Với nhiều ưu điểm này, ta thấy sản phẩm bình ắc quy khô Đồng Nai thực sự tốt, cùng với giá bán phải chăng, chúng rất phù hợp với khả năng tài chính của người dùng.

Tuổi thọ của bình ắc quy khô Đồng Nai thường là bao lâu.!

Tuổi thọ của bình ắc quy khô Đồng Nai từ 2 đến 4 năm, điều này phụ thuộc rất nhiều vào phương tiện và cách sử dụng của người dùng. Để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, bạn nên kiểm tra bộ nạp ắc quy và dòng rò của phương tiện. Các thiết bị gắn ngoài như bộ định vị, hộp đen…cũng tiêu tốn nhiều điện lượng của ắc quy. Và thêm nữa ! cần đảm bảo rằng, bạn đừng bao giờ quên tắt hết đèn sau khi tắt máy.

Đang sạc thì thấy ắc quy ấm, nóng hoặc phồng có sao không.!

Hiện tượng ắc quy ấm nhẹ lên thường là do ắc quy đã đầy điện.

Với máy sạc điện tử, khi nạp đầy ắc quy thì máy sẽ tự ngắt.

Nhưng với máy sạc cơ thì chúng ta phải tính giờ, cách tính như sau: dòng sạc tốt nhất là bằng 1/10 dung lượng bình, thời gian sạc sẽ bằng dung lượng bình chia cho dòng sạc.

Ví dụ : Bình ắc quy khô Đồng Nai có dung lượng là 100Ah, dòng sạc lý tưởng là 10Ah thì thời gian sạc là 10h.

Cảnh báo: Đang sạc mà ắc quy nóng ran hoặc phồng lên, hãy tắt ngay máy sạc, tháo các kẹp nối giữa ắc quy và máy sạc, nếu ắc quy còn trong thời hạn bảo hành, hãy mang đi bảo hành.

Nếu ắc quy đã hết bảo hành, hãy gọi cho chúng tôi, PHÚC DUY AN - Đại Lý Cấp 1 bình ắc quy khô Đồng Nai https://acquyphucduyan.com/ac-quy-dong-nai-binh-kho . Lấy tiêu chí "TẬN - TÂM - TÍN - NGHĨA" là giá trị cốt lõi, làm nền tảng phục vụ khách hàng và phát triển bền vững của Công Ty chúng tôi.

Địa chỉ : 49 đường số 10 phường Hiệp Bình Phước , TP.Thủ Đức , TP.Hồ Chí Minh.

Website: https://acquyphucduyan.com

Hotline: 0989017973-0989761449

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973