ẮC QUY VISION

ẮC QUY VISION

 Ắc quy VISION CP1250

Ắc quy VISION CP1250
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 5AH
 • KT: 90 x 70 x 107mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION CP1270

Ắc quy VISION CP1270
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 7AH
 • KT: 151 x 65 x 101mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION CP1290

Ắc quy VISION CP1290
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 9AH
 • KT: 151 x 65 x 100mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy VISION CP12120

Ắc quy VISION CP12120
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 12AH
 • KT: 151 x 98 x 101mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy VISION CP12170E

Ắc quy VISION CP12170E
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 17AH
 • KT: 181 x 77 x 167mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION CP12240E-X

Ắc quy VISION CP12240E-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 24AH
 • KT: 166 x 175 x 125mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION 6FM33-X

Ắc quy VISION 6FM33-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 33AH
 • KT: 195 x 130 x 180mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION CP12400F-X

Ắc quy VISION CP12400F-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 40AH
 • KT: 197 x 165 x 170mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION 6FM40E-X

Ắc quy VISION 6FM40E-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 40AH
 • KT: 197 x 165 x 170mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy VISION 6FM45-X

Ắc quy VISION 6FM45-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 198 x 165.5 x 170mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION 6FM55-X

Ắc quy VISION 6FM55-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 55AH
 • KT: 239 x 132 x 210mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy VISION 6FM65E-X

Ắc quy VISION 6FM65E-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 350 x 167 x 179mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy VISION 6FM75-X

Ắc quy VISION 6FM75-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 75AH
 • KT: 258 x 166 x 215mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION 6FM80-X

Ắc quy VISION 6FM80-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 80AH
 • KT: 350 x 167 x 179mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION 6FM90E-X

Ắc quy VISION 6FM90E-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 90AH
 • KT: 306 x 168.5 x 215.5mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy VISION 6FM100E-X

Ắc quy VISION 6FM100E-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 330 x 171 x 220mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy VISION 6FM120E-X

Ắc quy VISION 6FM120E-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 120AH
 • KT: 410 x 176 x 227mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy VISION 6FM134-X

Ắc quy VISION 6FM134-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 134AH
 • KT: 341 x 173 x 287mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy VISION 6FM150MV-X

Ắc quy VISION 6FM150MV-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 150AH
 • KT: 485 x 172 x 240mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy VISION 6FM200SE-X

Ắc quy VISION 6FM200SE-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 200AH
 • KT: 522 x 238 x 223mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973