BÌNH ẮC QUY SOLITE CỌC CHÌM (DIN)

BÌNH ẮC QUY SOLITE CỌC CHÌM (DIN)

 Ắc Quy SOLITE 54316 ( DIN45)

Ắc Quy SOLITE 54316 ( DIN45)
 • NSX: SOLITE - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 208 x 174 x 174 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy SOLITE 55559 ( DIN55)

Ắc Quy SOLITE 55559 ( DIN55)
 • NSX: SOLITE - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 55AH
 • KT: 242 x 174 x 189 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy SOLITE 55565 ( DIN55R)

Ắc Quy SOLITE 55565 ( DIN55R)
 • NSX: SOLITE - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 55AH
 • KT: 242 x 174 x 189 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy SOLITE 56219 ( DIN62)

Ắc Quy SOLITE 56219 ( DIN62)
 • NSX: SOLITE - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 62AH
 • KT: 242 x 174 x 189 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy SOLITE 56318 ( DIN63)

Ắc Quy SOLITE 56318 ( DIN63)
 • NSX: SOLITE - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 63AH
 • KT: 275 x 174 x 174 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy SOLITE 57113 ( DIN71)

Ắc Quy SOLITE 57113 ( DIN71)
 • NSX: SOLITE - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 71AH
 • KT: 275 x 174 x 174 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy SOLITE 58014 ( DIN80)

Ắc Quy SOLITE 58014 ( DIN80)
 • NSX: SOLITE - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 80AH
 • KT: 314 x 174 x 174 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy SOLITE 60038 ( DIN100)

Ắc Quy SOLITE 60038 ( DIN100)
 • NSX: SOLITE - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 351 x 174 x 189 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy SOLITE AGM80 ( CCA-800)

Ắc Quy SOLITE AGM80 ( CCA-800)
 • NSX: SOLITE - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 80AH
 • KT: 314 x 174 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973