BÌNH ẮC QUY ROCKET NHẬP KHẨU

BÌNH ẮC QUY ROCKET NHẬP KHẨU

Ắc Quy ROCKET U1-250

Ắc Quy ROCKET U1-250
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 26AH
 • KT: 195 x 130 x 183 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET NS40Z/L/LS

Ắc quy ROCKET NS40Z/L/LS
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 35AH
 • KT: 187 x 127 x 226 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET 44B19L/R

Ắc quy ROCKET 44B19L/R
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 42AH
 • KT: 188 x 127 x 226 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

SMF NX100-S6LS Bình Ắc Quy Rocket 45Ah Nhập Khẩu Chính Hãng

SMF NX100-S6LS Bình Ắc Quy Rocket 45Ah Nhập Khẩu Chính Hãng
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 238 x 139 x 235 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy ROCKET 50D20L

Ắc Quy ROCKET 50D20L
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 50AH
 • KT: 202 x 173 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET N50

Ắc quy ROCKET N50
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 50AH
 • KT: 260 x 173 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy ROCKET 55D23R/L

Ắc Quy ROCKET 55D23R/L
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 232 x 173 x 225 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy ROCKET 75D23R/L

Ắc Quy ROCKET 75D23R/L
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 232 x 173 x 225 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy ROCKET EFB Q85

Ắc quy ROCKET EFB Q85
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 233 x 173 x 225 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET NX110-5R/L

Ắc quy ROCKET NX110-5R/L
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 70AH
 • KT: 260 x 173 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET NX110-5Z R/L

Ắc quy ROCKET NX110-5Z R/L
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 75AH
 • KT: 260 x 173 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET N70

Ắc quy ROCKET N70
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 70AH
 • KT: 303 x 173 x 225 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET SP 80D26L

Ắc quy ROCKET SP 80D26L
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 80AH
 • KT: 261 x 173 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy ROCKET NX120-7R/L

Ắc quy ROCKET NX120-7R/L
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 90AH
 • KT: 303 x 173 x 225 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET 105D31 R/L

Ắc quy ROCKET 105D31 R/L
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 94AH
 • KT: 303 x 173 x 225 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ROCKET HS -1000LA

Ắc Quy ROCKET HS -1000LA
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 330 x 173 x 240 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ROCKET HS - 31-1000S

Ắc Quy ROCKET HS - 31-1000S
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 330 x 173 x 240 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy ROCKET SMF N100

Ắc quy ROCKET SMF N100
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 410 x 175 x 235 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ROCKET SMF N120

Ắc Quy ROCKET SMF N120
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 120AH
 • KT: 505 x 183 x 240 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ROCKET SMF N150

Ắc Quy ROCKET SMF N150
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 150AH
 • KT: 508 x 222 x 241 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973