ẮC QUY DÙNG CHO UPS

ẮC QUY DÙNG CHO UPS

Ắc Quy Globe WP5-6

Ắc Quy Globe WP5-6
 • NSX: GLOBE - VIỆT NAM
 • Điện thế: 6V - 5AH
 • KT: 70x47x102x106 mm
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy FIRST POWER FP650

Ắc quy FIRST POWER FP650
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 6V - 5AH
 • KT: 70 x 45 x 100 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION CP1250

Ắc quy VISION CP1250
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 5AH
 • KT: 90 x 70 x 107mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy Globe WP7.5-12

Ắc Quy Globe WP7.5-12
 • NSX: GLOBE - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 7.5AH
 • KT: 151 x 65 x 94 x 102 mm
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP670

Ắc Quy FIRST POWER FP670
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 6V - 7AH
 • KT: 151 x 34 x 100 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION CP1270

Ắc quy VISION CP1270
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 7AH
 • KT: 151 x 65 x 101mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy Globe WP20-12IE

Ắc Quy Globe WP20-12IE
 • NSX: GLOBE - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 20AH
 • KT: 181 x 76 x 167 mm
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy Globe WP12-12SE

Ắc Quy Globe WP12-12SE
 • NSX: GLOBE - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 12AH
 • KT: 151 x 98 x 93 x 100 mm
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP6120

Ắc Quy FIRST POWER FP6120
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 6V - 12AH
 • KT: 151 x 50 x 100 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION CP1290

Ắc quy VISION CP1290
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 9AH
 • KT: 151 x 65 x 100mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP1234

Ắc Quy FIRST POWER FP1234
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 3.4AH
 • KT: 134 x 67 x 67 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy VISION CP12120

Ắc quy VISION CP12120
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 12AH
 • KT: 151 x 98 x 101mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP1250

Ắc Quy FIRST POWER FP1250
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 5AH
 • KT: 90 x 70 x 107 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy VISION CP12170E

Ắc quy VISION CP12170E
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 17AH
 • KT: 181 x 77 x 167mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP1275

Ắc Quy FIRST POWER FP1275
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 7.5AH
 • KT: 151 x 65 x 100 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION CP12240E-X

Ắc quy VISION CP12240E-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 24AH
 • KT: 166 x 175 x 125mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP1290

Ắc Quy FIRST POWER FP1290
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 9AH
 • KT: 151 x 65 x 100 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION 6FM33-X

Ắc quy VISION 6FM33-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 33AH
 • KT: 195 x 130 x 180mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP12120D

Ắc Quy FIRST POWER FP12120D
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 12AH
 • KT: 151 x 98 x 101 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy VISION CP12400F-X

Ắc quy VISION CP12400F-X
 • NSX: VISION - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 40AH
 • KT: 197 x 165 x 170mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973