ẮC QUY FIRSTPOWER

ẮC QUY FIRSTPOWER

 Ắc quy FIRST POWER FP650

Ắc quy FIRST POWER FP650
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 6V - 5AH
 • KT: 70 x 45 x 100 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP670

Ắc Quy FIRST POWER FP670
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 6V - 7AH
 • KT: 151 x 34 x 100 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP6120

Ắc Quy FIRST POWER FP6120
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 6V - 12AH
 • KT: 151 x 50 x 100 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP1234

Ắc Quy FIRST POWER FP1234
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 3.4AH
 • KT: 134 x 67 x 67 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP1250

Ắc Quy FIRST POWER FP1250
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 5AH
 • KT: 90 x 70 x 107 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP1275

Ắc Quy FIRST POWER FP1275
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 7.5AH
 • KT: 151 x 65 x 100 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP1290

Ắc Quy FIRST POWER FP1290
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 9AH
 • KT: 151 x 65 x 100 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP12120D

Ắc Quy FIRST POWER FP12120D
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 12AH
 • KT: 151 x 98 x 101 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP12200D

Ắc Quy FIRST POWER FP12200D
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 20AH
 • KT: 181 x 77 x 167 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP12240

Ắc Quy FIRST POWER FP12240
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 24AH
 • KT: 166 x 175 x 125 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER FP12260

Ắc Quy FIRST POWER FP12260
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 26AH
 • KT: 165 x 126 x 182 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER LFP1233

Ắc Quy FIRST POWER LFP1233
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 33AH
 • KT: 195 x 130 x 180 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER LFP1240

Ắc Quy FIRST POWER LFP1240
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 40AH
 • KT: 197 x 165 x 170 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER LFP12100

Ắc Quy FIRST POWER LFP12100
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 330 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER LFP12150

Ắc Quy FIRST POWER LFP12150
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 150AH
 • KT: 485 x 172 x 242 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy FIRST POWER LFP12200

Ắc Quy FIRST POWER LFP12200
 • NSX: FIRST POWER
 • Điện thế: 12V - 200AH
 • KT: 522 x 238 x 238 mm
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973