ẮC QUY ENIMAC - Italia

ẮC QUY ENIMAC - Italia

Ắc Quy ENIMAC CMF EFB 60B20L - M42

Ắc Quy ENIMAC CMF EFB 60B20L - M42
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 43Ah
 • KT: 198 x 135 x 222
 • Bảo hành: 09 tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC NS40R/L

Ắc Quy ENIMAC NS40R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 32AH
 • KT: 195 x 127 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF EFB 65B24L - N55

Ắc Quy ENIMAC CMF EFB 65B24L - N55
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 52Ah
 • KT: 236 x 130 x 223
 • Bảo hành: 09 tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC NS40Z -R/L/S

Ắc Quy ENIMAC NS40Z -R/L/S
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 35AH
 • KT: 195 x 127 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF EFB 95D23L - Q85

Ắc Quy ENIMAC CMF EFB 95D23L - Q85
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 65Ah
 • KT: 232 x 171 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC N40

Ắc Quy ENIMAC N40
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 40AH
 • KT: 237 x 128 x 199 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 36B20R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 36B20R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 35AH
 • KT: 198 x 135 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC NS60 L/R/LS

Ắc Quy ENIMAC NS60 L/R/LS
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 237 x 128 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 44B20R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 44B20R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 43AH
 • KT: 198 x 135 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC N50 L/R

Ắc Quy ENIMAC N50 L/R
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 50AH
 • KT: 259 x 170 x 226 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 46B24R/L(S)

Ắc Quy ENIMAC CMF 46B24R/L(S)
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 236 x 130 x 223 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC N50Z L/R

Ắc Quy ENIMAC N50Z L/R
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 259 x 170 x 226 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy ENIMAC CMF 55D23R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 55D23R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 232 x 171 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC NS70R/L

Ắc Quy ENIMAC NS70R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 259 x 170 x 226 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 75D23R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 75D23R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 232 x 171 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC N70

Ắc Quy ENIMAC N70
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 70AH
 • KT: 303 x 171 x 226 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy ENIMAC CMF 80D26R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 80D26R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 70AH
 • KT: 258 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC N80

Ắc Quy ENIMAC N80
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 80AH
 • KT: 303 x 171 x 226 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 85D26R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 85D26R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 75AH
 • KT: 258 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy ENIMAC N85

Ắc Quy ENIMAC N85
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 85AH
 • KT: 303 x 171 x 226 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973