ẮC QUY ENIMAC ÔTÔ CMF - BÌNH KHÔ

ẮC QUY ENIMAC ÔTÔ CMF - BÌNH KHÔ

Ắc Quy ENIMAC CMF EFB 60B20L - M42

Ắc Quy ENIMAC CMF EFB 60B20L - M42
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 43Ah
 • KT: 198 x 135 x 222
 • Bảo hành: 09 tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF EFB 65B24L - N55

Ắc Quy ENIMAC CMF EFB 65B24L - N55
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 52Ah
 • KT: 236 x 130 x 223
 • Bảo hành: 09 tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF EFB 95D23L - Q85

Ắc Quy ENIMAC CMF EFB 95D23L - Q85
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 65Ah
 • KT: 232 x 171 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 36B20R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 36B20R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 35AH
 • KT: 198 x 135 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 44B20R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 44B20R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 43AH
 • KT: 198 x 135 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 46B24R/L(S)

Ắc Quy ENIMAC CMF 46B24R/L(S)
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 236 x 130 x 223 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy ENIMAC CMF 55D23R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 55D23R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 232 x 171 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 75D23R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 75D23R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 232 x 171 x 222 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy ENIMAC CMF 80D26R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 80D26R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 70AH
 • KT: 258 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 85D26R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 85D26R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 75AH
 • KT: 258 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy ENIMAC CMF 95D31R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 95D31R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 80AH
 • KT: 303 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 105D31R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF 105D31R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 90AH
 • KT: 303 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy ENIMAC CMF 31-800

Ắc Quy ENIMAC CMF 31-800
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 325 x 172 x 240 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 31S-800

Ắc Quy ENIMAC CMF 31S-800
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 325 x 172 x 240 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 100 - 115E41

Ắc Quy ENIMAC CMF 100 - 115E41
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 403 x 172 x 237 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 120 - 135F51

Ắc Quy ENIMAC CMF 120 - 135F51
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 120AH
 • KT: 505 x 180 x 240 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF150 - 160G51

Ắc Quy ENIMAC CMF150 - 160G51
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 150AH
 • KT: 506 x 212 x 240 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF 200 - 210H52

Ắc Quy ENIMAC CMF 200 - 210H52
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 200AH
 • KT: 515 x 266 x 240 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF DIN45L

Ắc Quy ENIMAC CMF DIN45L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 206 x 174 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ENIMAC CMF DIN60R/L

Ắc Quy ENIMAC CMF DIN60R/L
 • NSX: ENIMAC - ITALIA
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 242 x 174 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973