BÌNH ẮC QUY NƯỚC ĐỒNG NAI

BÌNH ẮC QUY NƯỚC ĐỒNG NAI

Bình Ắc Quy Đồng Nai NS40 12v 35Ah Chính Hãng - Mới 100% - Giá Tốt

Bình Ắc Quy Đồng Nai NS40 12v 35Ah Chính Hãng - Mới 100% - Giá Tốt
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 35AH
 • KT: 196 x 127 x 223 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai NS40LS 12v 40Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai NS40LS 12v 40Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 40AH
 • KT: 196 x 127 x 223 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai NS60L 12v 45Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai NS60L 12v 45Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 45AH
 • KT: 236 x 127 x 223 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai N50 12v 50Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai N50 12v 50Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 50AH
 • KT: 258 x 171 x 223 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai N50Z 12v 60Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai N50Z 12v 60Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 258 x 171 x 223 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai NS70 12v 65Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai NS70 12v 65Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 258 x 171 x 223 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai N70 12v 70Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai N70 12v 70Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 70AH
 • KT: 303 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai N70Z 12v 75Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai N70Z 12v 75Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 75AH
 • KT: 303 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai N85 12v 85Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai N85 12v 85Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 85AH
 • KT: 303 x 171 x 224 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai N90 12v 90Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai N90 12v 90Ah - Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 90AH
 • KT: 342 x 171 x 232 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai N100 12v 100Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai N100 12v 100Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 406 x 174 x 230 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

N120 Bình ắc quy Đồng Nai 12v 120Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

N120 Bình ắc quy Đồng Nai 12v 120Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 120AH
 • KT: 502 x 180 x 254 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 1.920.000đ 2.340.000đ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai N150S 12v 135Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai N150S 12v 135Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 135AH
 • KT: 508 x 222 x 234 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

N150 Bình Ắc quy Đồng Nai 12v 150Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

N150 Bình Ắc quy Đồng Nai 12v 150Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 150AH
 • KT: 505 x 220 x 255 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 2.300.000đ 2.850.000đ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai N200S 12v 180Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai N200S 12v 180Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 180AH
 • KT: 508 x 273 x 243 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

N200 Bình Ắc Quy Đồng Nai 12v 200Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

N200 Bình Ắc Quy Đồng Nai 12v 200Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 200AH
 • KT: 518 x 275 x 265 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • 2.850.000đ 3.550.000đ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai N200Z 12v 210Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai N200Z 12v 210Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 210AH
 • KT: 518 x 275 x 265 mm
 • Bảo hành: 9 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Bình Ắc Quy Đồng Nai N220 12v 220Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi

Bình Ắc Quy Đồng Nai N220 12v 220Ah Hàng Chính Hãng - Giá Ưu Đãi
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 220AH
 • KT: 518 x 276 x 267mm
 • Bảo hành: 09 tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy Đồng Nai DIN65

Ắc Quy Đồng Nai DIN65
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 65AH
 • KT: 277x 174 x 175 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy Đồng Nai DIN88

Ắc Quy Đồng Nai DIN88
 • NSX: PINACO - VIỆT NAM
 • Điện thế: 12V - 88AH
 • KT: 350 x 174 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

HÀNG CHÍNH HÃNG - MỚI 100% - GIAO LẮP RÁP TẬN NƠI

BẢO NHÀNH NHANH CHÓNG - MIỄN PHÍ

Hotline & Zalo : 0989 01 7973 - 0898 761 449

Bình Ắc Quy Nước Đồng Nai

Bình ắc quy nước Đồng Nai hiện nay đã và đang được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng tại thị trường trong nước. Với chất lượng tốt, giá cả phải chăng, nó phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm bình ắc quy nước Đồng Nai, PHÚC DUY AN sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho bạn về bình ắc quy nước Đồng Nai.

Bình ắc quy nước Đồng Nai là dòng ắc quy có châm dung dịch axit sunfuric loãng. Đây là dòng ắc quy truyền thống, được sử dụng rất phổ biến bên cạnh các loại bình ắc quy khô Đồng Nai mới hiện nay ( hàn kín và không châm nước ).

Công ty Bình ắc quy Đồng Nai có tên đầy đủ là công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Đồng Nai – PINACO. Được thành lập vào năm 1976, và từ đó là một trong những thương hiệu ắc quy lớn của Việt Nam. PINACO tự hào là một trong những công ty hàng đầu kinh doanh sản phẩm pin, ắc quy.

Các loại bình ắc quy nước Đồng Nai

Bình ắc quy nước Đồng Nai dùng để thắp sáng như NS40L/R, các dòng sản phẩm này có dung lượng 12v 35Ah. Nó thường được dùng với mục đích thắp sáng dân dụng, thắp sáng công trình, chợ nhóm.

Các sản phẩm bình ắc quy nước Đồng Nai dành cho xe tải, xe khách như là N100; N120; N135; N150S; N150; N180; N200S; N200; N200Z;

Đặc điểm của các sản phẩm này chính là dung lượng lớn. Nhờ vậy, nó đủ khả năng cung cấp điện áp cần thiết cho hoạt động của các loại xe tải và xe khách.

Những sản phẩm bình ắc quy nước Đồng Nai cho xe ô tô con, tải nhỏ như là NS60L/LS, N50Z/ZL, N50

Hướng dẫn cho lần đầu châm dung dịch bình ắc quy nước Đồng Nai.

Đầu tiên , tháo băng nhôm niêm phong , sau đó châm vào dung dịch axit sunfuric có tỷ trọng 1,250 ( đo ở nhiệt độ thường ) vào các hộc của bình ắc quy nước Đồng Nai ngang với mức Max/Super Level ( mức cao nhất ) hoặt vừa chạm đáy vòng nhựa của các lổ châm nước , chờ thêm khoảng 10 phút , đậy vặn chặt các nút , lau khô sạch và bắt đầu sử dụng ( trước khi đậy nút , có thể sạc 10 phút cho đến khi thất bọt khí nổi lên )

Lưu ý : để sử dụng lâu dài , nên kiểm tra tỷ trọng dung dịch axit châm vào bình ắc quy nước Đồng Nai từ 1,250 đến 1,270

Hướng dẫn bảo dưỡng bình ắc quy nước Đồng Nai trong thời gian sử dụng

Trong quá trình sử dụng , đa số bình ắc quy nước Đồng Nai nằm trong điều kiện khắc nghiệt và môi trường có nhiệt độ cao nên sẽ mất nước nhanh ( nước bay hơi còn axit cô đặc lại ) do vậy nên cần kiểm tra bình ắc quy nước Đồng Nai thường xuyên , kiểm tra mức dung dịch axit , khi  thấy mức dung dịch axit bị giảm xuống thì phải châm thêm nước CẤT cho đầy trở lại như mức nước mới châm lúc ban đầu .

Nếu nhận thấy mức dung dịch axit của bình ắc quy nước Đồng Nai thường xuyên bị cạn , hãy xem xét lại hệ thống nạp sạc và các hệ thống sử dụng điện của xe , máy , phương tiện…

Nếu không sử dụng bình ắc quy nước Đồng Nai trong thời gian dài , nên tháo dây ở cọc âm của bình ắc quy nước Đồng Nai hoặc sạc lại một tháng một lần .

Lưu ý : khi châm nước cho bình ắc quy nước Đồng Nai từ lần 2 trở đi , chỉ được sử dụng nước cất hoặc nước đã loại bỏ hết khoáng chất . Tuyệt đối không châm thêm dung dịch axit hay các loại nước có khoáng , có tạp chất .

Hướng Dẫn Sạc Bình Ắc Quy Nước Đồng Nai

Chuẩn bị máy sạc ắc quy chuyên dụng:

Sạc đúng cách để đảm bảo tăng tuổi thọ và bảo vệ bình ắc quy. Dưới đây là các bước tiến hành để bạn sạc ắc quy của mình:

-           Quan sát thiết bị sạc, điều chỉnh núm dòng sạc về mức nhỏ nhất, thường là số 1.

-           Quan sát ắc quy, điều chỉnh núm điện áp máy sạc theo điện áp ắc quy (thường là 12v).

-           Nối dây dương của máy sạc (thường là màu đỏ) vào cọc dương của ắc quy.

-           Nối dây âm của máy sạc (thường là màu xanh) vào cọc âm của ắc quy.

-           Bật công tắc máy sạc.

Nơi Cung Cấp Bình Ắc Quy Nước Đồng Nai Uy Tín.

Hiện tại, các sản phẩm bình ắc quy nước Đồng Nai đang được bán rộng rãi trên toàn quốc. Để mua được sản phẩm bình ắc quy nước Đồng Nai chính hãng, bạn hãy đến những đại lý cấp 1 hoặc nhà phân phối của công ty PINACO.

Trên thị trường, có rất nhiều nơi cung cấp bình ắc quy nước Đồng Nai, nhưng để đảm bảo sản phẩm chất lượng chính hãng với giá thành hấp dẫn thì PHÚC DUY AN là sự lựa chọn hàng đầu. Và sản phẩm bình ắc quy nước Đồng Nai bán ra tại công ty chúng tôi được bảo hành chính hãng trên toàn quốc .

Liên hệ với PHÚC DUY AN để mua ắc quy và hưởng những chương trình ưu đãi mới nhất

-           Hổ trợ thu hồi bình cũ giá cao (Chi tiết trên từng sản phẩm)

-           Tặng thêm 01 tháng bảo hành

-           Tặng 50 nghìn đến 100 nghìn khi mua sản phẩm thứ 2, 3

-           Giảm 50% khi mua phụ kiện kèm theo như dây nối, cọc bình.

-           Tặng voucher

Quý khách có nhu cầu hãy gọi ngay cho PHÚC DUY AN để được tư vấn và hỗ trợ nhé!

Hotline: 0989761449-0989017973

Chính Sách Của Công Ty

-           PHÚC DUY AN là đại lý phân phối cấp 1 của công ty PINACO.

-           Tất cả sản phẩm tại PHÚC DUY AN là sản phẩm mới, chính hãng. Quý khách sẽ được đền bù gấp đôi giá trị đơn hàng nếu phát hiện là hàng kém chất lượng.

-           Bảo hành lỗi 1 đổi 1 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra.

-           Vận chuyển và lắp đặt tận nơi của quý khách hàng trong bán kính < 12km. Hỗ trợ gởi chành xe đi các tỉnh với giá tốt.

-           Giá thành luôn hấp dẫn nhất thị trường.

Các Câu Hỏi Thường Hay Gặp Phải

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm bình ắc quy nước Đồng Nai, chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi thường hay gặp để bạn cùng đọc và hiểu kỹ hơn về sản phẩm.

Bình ắc quy nước Đồng Nai sử dụng có tốt không.!

Để đánh giá các sản phẩm của bình ắc quy nước Đồng Nai có tốt không, hãy cùng xem xét những ưu điểm của sản phẩm.

-           Có giá rất phải chăng so với các thương hiệu ắc quy khác.

-           Sản phẩm bình ắc quy nước Đồng Nai có mẫu mã và chủng loại rất đa dạng. Nhờ vậy, dễ dàng đáp ứng cho nhu cầu của đối tượng sử dụng.

-           Thời gian bảo hành sản phẩm bình ắc quy nước Đồng Nai là 9 tháng trở lên nên mọi người có thể an tâm sử dụng.

Với nhiều ưu điểm này, ta thấy sản phẩm bình ắc quy nước Đồng Nai thực sự tốt, cùng với giá bán phải chăng, chúng rất phù hợp với khả năng tài chính của người dùng.

Tuổi thọ của bình ắc quy nước Đồng Nai thường là bao lâu.!

Tuổi thọ của bình ắc quy nước Đồng Nai từ 2 đến 4 năm, điều này phụ thuộc rất nhiều vào phương tiện và cách sử dụng của người dùng. Để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, bạn nên kiểm tra bộ nạp ắc quy và dòng rò của phương tiện. Các thiết bị gắn ngoài như bộ định vị, hộp đen…cũng tiêu tốn nhiều điện lượng của ắc quy. Và thêm nữa ! cần đảm bảo rằng, bạn đừng bao giờ quên tắt hết đèn sau khi tắt máy.

Đang sạc thì thấy ắc quy ấm, nóng hoặc phồng có sao không.!

Hiện tượng ắc quy ấm nhẹ lên thường là do ắc quy đã đầy điện.

Với máy sạc điện tử, khi nạp đầy ắc quy thì máy sẽ tự ngắt.

Nhưng với máy sạc cơ thì chúng ta phải tính giờ, cách tính như sau: dòng sạc tốt nhất là bằng 1/10 dung lượng bình, thời gian sạc sẽ bằng dung lượng bình chia cho dòng sạc.

Ví dụ : Bình ắc quy nước Đồng Nai có dung lượng là 100Ah, dòng sạc lý tưởng là 10Ah thì thời gian sạc là 10h.

Cảnh báo: Đang sạc mà ắc quy nóng ran hoặc phồng lên, hãy tắt ngay máy sạc, tháo các kẹp nối giữa ắc quy và máy sạc, nếu ắc quy còn trong thời hạn bảo hành, hãy mang đi bảo hành.

Nếu ắc quy đã hết bảo hành, hãy gọi cho chúng tôi, PHÚC DUY AN - Đại Lý Cấp 1 bình ắc quy nước Đồng Nai https://acquyphucduyan.com/ac-quy-dong-nai-binh-nuoc . Lấy tiêu chí "TẬN - TÂM - TÍN - NGHĨA" là giá trị cốt lõi, làm nền tảng phục vụ khách hàng và phát triển bền vững của Công Ty chúng tôi.

Địa chỉ : 49 đường số 10 phường Hiệp Bình Phước , TP.Thủ Đức , TP.Hồ Chí Minh.

Website: https://acquyphucduyan.com

Hotline: 0989017973-0989761449

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973