BÌNH ẮC QUY ROCKET CỌC CHÌM (DIN)

BÌNH ẮC QUY ROCKET CỌC CHÌM (DIN)

Ắc Quy ROCKET 54316 (DIN43)

Ắc Quy ROCKET 54316 (DIN43)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 43AH
 • KT: 211 x 175 x 175 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy ROCKET 55565/59 (DIN55)

Ắc Quy ROCKET 55565/59 (DIN55)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 55AH
 • KT: 245 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ROCKET 56217 (DIN62R)

Ắc Quy ROCKET 56217 (DIN62R)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 62AH
 • KT: 245 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ROCKET 56220 (DIN62)

Ắc Quy ROCKET 56220 (DIN62)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 62AH
 • KT: 245 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ROCKET 56219 (DIN62L)

Ắc Quy ROCKET 56219 (DIN62L)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 62AH
 • KT: 245 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc Quy ROCKET 57113 (DIN71)

Ắc Quy ROCKET 57113 (DIN71)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 71AH
 • KT: 277 x 175 x 175 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc Quy ROCKET 57219 (DIN72)

Ắc Quy ROCKET 57219 (DIN72)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 72AH
 • KT: 278 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET 57820 (DIN78)

Ắc quy ROCKET 57820 (DIN78)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 78AH
 • KT: 277 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy ROCKET 58014 (DIN80)

Ắc quy ROCKET 58014 (DIN80)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 80AH
 • KT: 315 x 175 x 175 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET 59042 (DIN90L)

Ắc quy ROCKET 59042 (DIN90L)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 90AH
 • KT: 315 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy ROCKET 59043 (DIN90R)

Ắc quy ROCKET 59043 (DIN90R)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 90AH
 • KT: 315 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET 60044 (DIN100)

Ắc quy ROCKET 60044 (DIN100)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 100AH
 • KT: 353 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET 61042 (DIN110)

Ắc quy ROCKET 61042 (DIN110)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 110AH
 • KT: 414 x 175 x 210 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy ROCKET AGM L2 (DIN60)

Ắc quy ROCKET AGM L2 (DIN60)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 60AH
 • KT: 245 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET AGM L3 (DIN70)

Ắc quy ROCKET AGM L3 (DIN70)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 70AH
 • KT: 275 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET AGM L4 (DIN80)

Ắc quy ROCKET AGM L4 (DIN80)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 80AH
 • KT: 310 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Ắc quy ROCKET AGM L5 (DIN95)

Ắc quy ROCKET AGM L5 (DIN95)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 95AH
 • KT: 354 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

 Ắc quy ROCKET AGM L6 (DIN105)

Ắc quy ROCKET AGM L6 (DIN105)
 • NSX: ROCKET - HÀN QUỐC
 • Điện thế: 12V - 105AH
 • KT: 393 x 175 x 190 mm
 • Bảo hành: 09 Tháng
 • Giá: Liên hệ

Chọn mua

Liên hệ ngay

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán

0902 977 937

Hỗ trợ khách hàng

0989 01 7973

Kinh doanh

0906 89 7278

Video clip

Fanpage facebook

Zalo
Hotline 0902 977 9370989 01 7973